fbpx

Synergy Fitness and Spa

Спортскиот центар Synergy Fitness and Spa ги подобри своите услови за работа согласно новите законски регулативи со поставување три брендирани сталаци за дезинфекција во нивниот простор за вработени и клиенти. Секој ја има можноста да си ги дезинфицира рацете, еден од најголемите пренесители на вируси и бактерии. На овој начин сите придонесуваме за општото здравје.

Scroll to Top