fbpx

Сиз Америт (Siz Amerit)

Најновата доградба на семејството на https://dezinficiraj.se/ е токму Сиз Америт (Siz Amerit) станицата за технички преглед на автомобили. Тимот на https://dezinficiraj.se/ постави сталак за дезинфекција на раце, еден од најголемите преносители на бактерии и вируси. На овој начин сите придонесуваме за општото здравје.

Scroll to Top