fbpx

Дирекција тинекс

Дирекцијата на супермаркетите Тинекс му дозволи на тимот на https://dezinficiraj.se/ да се погрижи за подобрување на работните услови со поставување на сталак за дензинфекција на раце и подлогу за дезинфекција на обувки. Секој може а се заштити себе си и најблиските со редовна дезинфекција на раце и обувки, најголемите пренесители на вируси и бактерии. На овој начин сите придонесуваме за општото здравје.

Scroll to Top